Ceviz gibi kuruyemişler yararlı bağırsak bakterilerinin gelişimini sağlıyor

Ceviz, fıstık gibi kuruyemişlerin düzenli tüketilmesinin sağlığımızın korunması bakımından ne kadar önemli olabildiği yürütülen bilimsel araştırmalar ya da epidemiyolojik saha çalışmaları ile ortaya konuluyor. Son dönemlerde, bildiklerimizden farklı bir yararı olarak, bu kuruyemişlerin bağırsak yararlı bakteri popülasyonu üzerinde de olumlu katkılarının bulunduğunu gösteren çalışmalar dikkati çekiyor. Özellikle son 10 yılda yürütülen bilimsel araştırmalar bağırsaklarımızda yer alan yararlı bakterilerin (mikrobiyota) sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle mikrobiyota sayısı ve etkinliğini artıracak uygulamalar son derece önemli.   

Almanya’da Münih Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen yeni bir çalışmada 50 yaş üzerinde sağlıklı beyaz erkek ve menopoz dönemi sonrası bayanlar arasından belirli özelliklere göre seçilen (sigara içmeyen, kuruyemiş alerjisi olmayan, vücut kitle indeksi 35’in altında olan, kan lipit değerleri belirli sınırlar içerisinde olan) 194 birey üzerinde yürütülmüş. Önce dört hafta süre ile kuruyemiş içermeyen diyet verilmiş. Ardından sekiz hafta ceviz içeren diyet verilmiş. Son dönemde tekrar kuruyemiş taşımayan dört haftalık bir arınma diyetini takiben tekrar sekiz hafta ceviz diyeti verilmiş. Toplam olarak 24 aylık bu araştırma sürecinde belirli aralıklarla dışkı toplanarak mikrobiyota içeriklerindeki farklılaşma incelenmiş. 

Ceviz içeren diyetin uygulanması ile bağırsaklarda yararlı bakteriler olarak bilinen Ruminococcaceae spp. ve Bifidibacteriaceae grubu bakterilerin sayısının arttığı tespit edilmiş. Bu grup bakterilerin diyetle alınan lifler gibi sindirilemeyen polisakaritlerden ürettiği bütirik asit gibi yararlı maddeler bağırsak epitel hücreleri için besleyici rol oynamaktadır. Ayrıca bağırsaklarda iltihap tepkimesinin de azaldığı bildiriliyor. Diğer taraftan, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen bazı bakterilerin sayısında ise belirgin azalma sağlanabildiği görülmüş. Bu miktarı azalanlar arasında şişman bireylerde baskın olduğu tespit edilen Firmiküt grubu (Lachnospiraceae) bakterilerin yanı sıra Blautia sp., Anaerostipes sp. bulunuyor. 

Aslında bağırsak mikrobiyotası üzerinde bu olumlu etki sadece ceviz ile sınırlı değil. Daha önce yürütülen çalışmalarda antep fıstığı, tatlı badem gibi kuruyemişlerin de cevizle aynı şekilde bağırsaklarda bütirik asit dönüşümünü sağlayarak yararlı etki gösterdikleri gözemlenmiş. Fıstığın etkisinin tatlı bademden daha yüksek olduğu tespit edilmiş.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yukarı