Nar suyu tip-2 şeker ve yüksek tansiyonda kontrol sağlıyor

Şeker hastalarında (tip-2) yüksek tansiyon ve dislipidemi (kanda kolesterol, total gliserit veya LDL miktarının artması veya HDL miktarının azalması) gibi kalp ve damar hastalıkları gelişmesi riski şeker hastası olmayan bireylere göre 2-4 defa daha fazla. Yürütülen araştırmalar antioksidanların bu gibi durumlarda koruyucu rol oynayabildiğini ortaya koyuyor. Antioksidanlar arasında nar meyve suyu zengin antosiyaninler ve tanen tipi bileşenler içeriği ile ön plana çıkıyor. Yeni yayımlanan bir klinik çalışmada tip-2 şeker hastalarında nar suyu uygulamasının yüksek tansiyon ve kan lipit değerleri üzerindeki etkisi araştırılmış.

Çalışmaya 40-65 yaşlarında ve açlık kan şekeri 126 mg/dL üzerinde olan 62 gönüllü şeker hastası katılmış. Gönüllüler başka bir kronik hastalığı olmayan, son üç ay içerisinde sigara içmeyen, insülin, hormon ve besin desteği kullanmayan vb. bireyler arasından seçilmiş. Deney grubu hastalara 6 hafta boyunca günde bir büyük bardak nar meyve suyu (200 mililitre)[nar suyu 425 miligram toplam polifenol ve 11,8 gram glikoz taşıyan standart içerik olacak şekilde ayarlanmış] verilmiş. Kontrol grubu hastalara ise herhangi bir uygulama yapılmamış. Gönüllülerin uygulama süresince alışageldikleri şekilde beslenmeleri ve fiziksel aktivitelerine devam etmeleri istenmiş. Kan basıncı ölçümleri 3’er günlük sürelerle, kan şekeri ve lipid seviyeleri ise ilk gün ve deney sonunda yapılmış. 

Uygulama sonunda nar meyve suyunun şeker hastalarında kan basıncı değerlerinde belirgin bir düşme sağladığı bildiriliyor [sistolik kan basıncı ortalama 13,5’den 12,3’e; diastolik kan basıncı ise ortalama 7,7’den 7,2’ye düşmüş]. Nar suyunun bu etkisinin kan damarlarında daralmaya yol açarak kan basıncını yükselten anjiotensin dönüştürücü enzimini (ACE) baskılayarak gösterdiği düşünülüyor. Diğer taraftan, nar meyve suyunun kan lipit değerlerinde (total kolesterol ve LDL-kolesterol) sağladığı düşüş pek belirgin seviyede olamamış. Bu değerin belirgin olmamasına rağmen nar meyve suyunun içerisinde bulunan punikalagin, elajik asit gibi polifenollerin kuvvetli antioksidan etkisi ile kolesterolün daha tehlikeli şekli olan oksitlenmiş kolesterol gibi formlara dönüşümünü önleyebileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu polifenollerin mikroorganizmaların çoğalmasını engellediği ve bu suretle üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyuculuk sağladığı biliniyor. Şimdi tam nar zamanı ve günde bir bardak taze sıkılmış nar suyu sağlığımızın korunmasında yararlı olabilir.

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yukarı