Osteoartrit Tedavisi İçin Glukozamin ve Kondroitinin Etkinliği ve Güvenliği

Osteoartrit Tedavisi İçin Glukozamin ve Kondroitinin Etkinliği ve Güvenliği

Amaç: Kondroitin, glukozamin gibi diz ve/veya kalça osteoartriti tedavisinde oral semptomatik yavaş etkili ilaçların (SYSADOA) semptomatik etkinliğini ve güvenliğini ve kondroitin artı glukozamin ile kombinasyon tedavisini değerlendirmek.

Yöntemler: PubMed, Embase, Cochrane Library dahil elektronik veri tabanını ve başlangıçtan 22 Mayıs 2018’e kadar yayınlanan ilgili makalelerin referans listelerini aradık. Bu yavaş etkili ilaçların osteoartrit için etkinliğini değerlendirmek için güncellenmiş bir meta-analiz yapıldı.

Bulgular: 30 araştırmayı tanımlayan 26 makale dahil etme kriterlerimizi karşıladı ve meta-analize dahil edildi. Kondroitin ve plasebo arasındaki tahminler, kondroitinin ağrı semptomlarını hafifletebileceğini ve işlevi iyileştirebileceğini gösterdi. Plasebo ile karşılaştırıldığında, glukozaminin yalnızca sertlik iyileştirmesi üzerinde önemli bir etkisi olduğu kanıtlandı. 

 Sonuçlar: Bu semptomatik yavaş etkili ilaçların etkinliği göz önüne alındığında, oral kondroitin ağrıyı gidermede ve fiziksel işlevi iyileştirmede plasebodan daha etkilidir. Glukozamin, sertlik sonucu üzerinde faydalı etki gösterdi. 

*1- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29980200/

Effectiveness and safety of glucosamine and chondroitin for the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled

 *2- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25629804/

        Chondroitin for osteoarthritis

 *3- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16309928/

        Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial

 *4- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309643/

        Boswellia Serrata, A Potential Antiinflammatory Agent: An Overview

 *5- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1262245

        Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee–a randomized double blind placebo controlled

 *6- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25312172/

       Analgesic effects of crude extracts and fractions of Omani frankincense obtained from traditional medicinal plant Boswellia sacra on animal

 *7- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25081082/

        Beneficial effects of hyaluronic acid

 *8- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33039536/

       A review on the wide range applications of hyaluronic acid as a promising rejuvenating biomacromolecule in the treatments of bone related diseases

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yukarı